Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 5.8.2019 od 17:00 do 18:30

Účastníci:

Danka Tumová,  Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Zlatica Domanovská, Braňo Faško, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Ľubomír Kmeť

Konferenciu otvorila a viedla p. E.Tušková

 

Program:

Nový člen - Adam Antal (má priradené číslo 18) - predstavenie a prívítanie.

1. Zhodnotenie projektov :

Bánhedeš 

 • tu sa stav oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenil

Nadlak

 • Krsty - zatiaľ sa nenahrávajú.
 • Sobáše - zatiaľ nahratých 93 zo 113 rokov, čo je cca 82%
 • Úmrtia - zatiaľ nahratých 72 zo 113 rokov, čo je cca 63%

   Komlóš

 • Párovanie, kontroly sobášov čoskoro ukončíme. Nasledovať budú ešte ďaľšie kontroly na matriky Nadlaku a kontroly na konzistenciu dát.
 • Cintoríny - veľmi nám chýba Nový cintorín na Komlóši (tu je to však problematické), chýbajú aj pofotené náhrobky z cintorínov v Bratislave (podarí sa to?). Ostatné cintoríny "komlóšanov"   máme nafotené a spracované.
 • Transportné zoznamy - vďaka J.Hovorkovi sa nám podarilo v štátnom archíve v Bratislave nafotiť transportné zoznamy s "komlóšanmi" - je to vyše 30 transportov. Začali sme s ich indexovaním a párovaním na databázu krstov. Transportné zoznamy sú takto ďaľšou významnou pomôckou pri kontrole správnosti párovania.
 • Informácia o pripravovanej publikácii o Matrikách Komlóša. P. Hovorka zhodnotil dodané príspevky k publikácii, informoval o stave prác na nej, vyzval na dodanie podkladov do publikácie - hlbší pohľad na matriku úmrtí a dodanie podkladov z matriky sobášov po roku 1837. Navrhol rozšírenie o pohľad na matriky po roku 1900, ako aj novú podkapitolu o akovoch.
 • Ľ. Kmeť názorne predviedol, ako je možné z našej aplikácie previesť dáta do genealogických programov (konkrétne Ancestry) prostredníctvom vytvorenia súboru typu gedcom.

2. Rôzne:

 • Informácia o príspevku v Hírmondó na Komlóši.
 • Galantské trhy - obnoví sa zmluva Galanta - Komlóš, 9.8.2019 budú vystupovať kultúrne telesá z Komlóša v Galante.
 • Slovenský Komlóš - 17.8. - 20.8.2019 - zájazd na "komlóšske hody"
 • Báčsky Petrovec - Slovenské národné slávnosti - 9.8. - 11.8.2019
 • Príspevok na stránke Spolku Slovákov z Maďarska: Dávam do pozornosti príspevok Evky Kmeťovej o hľadaní spoločných predkov s Alžbetou Hollerovou Račkovou, pri ktorom jej pomohol náš projekt Komlóšske matriky. Sme radi, že práca na ktorej dobrovoľne pracujeme, pomáha ľuďom hľadajúcim svoje korene na Komlóši.

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 2.9.2019 o 17,00.

6.8.2019, zapísal: Eva Tušková