Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 2.9.2019 od 17:00 do 19:30

Účastníci:

Danka Tumová,  Eva Tušková, Michal Hronec, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Braňo Faško, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Ľubomír Kmeť

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Program:

1. Zhodnotenie projektov :

Bánhedeš 

 • tu sa stav oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenil

Nadlak

 • Krsty - zatiaľ sa nenahrávajú.
 • Sobáše - zatiaľ nahratých 100 zo 122 rokov, čo je cca 82% (ešte chýba asi 1 800 záznamov)
 • Úmrtia - zatiaľ nahratých 90 zo 127 rokov, čo je cca 74% (ešte chýba asi 9 000 záznamov)

   Komlóš

 • Párovanie, už prebiehajú iba kontroly (R.Gombárová). Nasledovať bude ešte kontrola na matriky Nadlaku.
 • Kontroly podľa vlastných rodostromov - hlásené boli iba drobné nezrovnalosti - párovanie aj podľa týchto kontrol vyzerá byť v poriadku.
 • Cintoríny - chýba už iba Nový cintorín na Komlóši (pokúsime sa tu kooperovať s farou na Komlóši, prípadne ho nafotíme vlastnými prostriedkami).
 • Transportné zoznamy - nahrávanie a kontrola transportov z Komlóša sú dokončené, je však problematické stanoviť presný počet presídlených ľudí. Nedá sa zo zoznamov jednoznačne určiť.
 • Informácia o pripravovanej publikácii o Matrikách Komlóša. P. Hovorka popísal súčasný stav prác na publikácii, p. Hronec a p. Lehotský pripravujú podklady zo zápisníc presbyterov z Komlóša.

2. Rôzne:

 • Informácia o snahe začiatkom októbra opätovne zorganizovať prezentáciu na Komlóši. Padol návrh, aby sme pri tej príležitosti zorganozovali aj samostatnú prezentáciu v Nadlaku. Za uváženie stojí urobiť aj samostatnú prezentáciu pre Klub dôchodcov na Komlóši.
 • Dohodli sme sa, že sa podobne ako vlani v septembri, stretneme v Galante na posedení pri pečených kačiciach s lokšami. Predbežne bol termín dohodnutý na druhú polovicu októbra.
 • Informácia o národných slávnostiach v B.Petrovci - osláv sa zúčastnil Ľ.Kmeť. Báčsky Petrovec vznikol v roku 1745, bol osídľovaný podobne ako Komlóš. Vodcom osadníkov bol Matej Čáni. Na rozdiel od osadníkov v Čanádskej, Čongrádskej a Békešskej župe si osadníci vo Vojvodine udržali až dodnes rýdzo slovenský charakter.

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 7.10.2019 o 17,00.

3.9.2019, zapísal: Ľubomír Kmeť