Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 4.11.2019 od 17:00 do 18:30

Účastníci:

Danka Tumová,  Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Zlatica Domanovská, Jaroslav Poliak, Adam Antal, Ľubomír Kmeť

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Program:

1. Rekapitulácia stretnutia v Galante

    ešte máme k dispozícii 400€

2. Zhodnotenie projektov :

          Bánhedeš 

 • tu sa stav oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenil

Nadlak

 • Krsty - zatiaľ sa nenahrávajú.
 • Sobáše - nahrávanie ukončené
 • Úmrtia - nahrávanie ukončené
 • Prebieha kontrola správnosti indexovania. Kontroluje vždy iný, ako kto indexoval. Objavuje sa takto dosť nepresností, kontroly sa ukazujú ako veľmi opodstatnené

   Komlóš

 • Nový cintorín spracováva Betka Valachovičová – chýba ešte sekcia E a F.
 • Informácia o pripravovanej publikácii o Matrikách Komlóša. P. Hovorka popísal súčasný stav prác na publikácii.
  • Preveriť možnosti účasti na grantoch - Ivan Krasko - Nadlak, mesto Totkomlos, slovenská samospráva Komlóš.
  • Rozhodnúť sa ohľadne vydavateľa, počtu výtlačkov, spôsobu financovania...

3. Rôzne:

 • P. Braňo Faško (číslo 16)  ukončil svoju spoluprácu s nami - za doterajšiu (aj keď pomerne krátku) spoluprácu mu ďakujeme.

  Dobrý večer pán Kmeť,

  Zistil som pri práci s Vami, že indexovanie síce išlo ľahšie, ako som si pôvodne myslel (skeny boli zväčša dobre čitateľné), ale zároveň mi to išlo veľmi pomaly, pretože som na to nemal dosť času. Popri inom mi teraz ostáva málo času aj na moje vlastné aktivity týkajúce sa genealógie. Momentálne mám toho veľa. Takže do prípadnej ďalšej Vašej akcie sa už nezapojím. Chcel som Vám aspoň takto trochu pomôcť za to, čo robíte pre bádateľov v oblasti Komlóša, vrátane mňa, aj keď ostatné lokality mimo Komlóša už nie sú predmetom môjho záujmu.

  Vaša práca ma vo viacerých smeroch inšpirovala a povzbudila a držím Vám naďalej palce. Budem Vás sledovať a prípadne sa ozvem. Ak budete niečo potrebovať, kľudne sa môžete tiež ozvať.

  Pozdravujem všetkých

  Braňo Faško

 • Do našej aplikácie boli implementované urbárske zoznamy z Komlóša z roku 1772 od p. Hovorku Juraja.
 • Informácia o ďaľších podujatiach:
  • 19.11.2019 14:00 Pezinok - prednáška pre spolok genealógov
  • 23.11.2019 14:00 DMS Galanta - Spolok Slovákov z Maďarska - krátke predstavenie našej práce
  • 16.11.2019 10:00 Bratislava Slovnaft - klbásiáda
 • Na našej stránke pribúdajú (registrujú sa) noví záujemcovia, najmä priamo z Komlóša. Stránka pomaly získava na popularite, o čom svedčí narastajúca návštevnosť.

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na pondelok 2.12.2019 o 17:00.

4.11.2019, zapísal: Ľubomír Kmeť