Vydavateľstvo Ivana Krasku z Nadlaku zorganizovalo predstavenie nových publikácií s dolnozemskou tematikou pre Slovenský trh. Podujatie sa uskutočnilo v pondelok, 29.4.2019 o 18-tej hodine v priestoroch univerzitnej knižnice na Ventúrskej ulici v Bratislave. Táto téma nás zaujíma a tak sa niektorí členovia našej skupiny vybrali v pondelok popoludní do Bratislavy. A veru, neľutovali sme.

Predstavené boli nové publikácie od Doc. Miroslava Kmeťa a Prof. Ladislava Lenovského.

Docent Miroslav Kmeť pôsobí v Banskej Bystrici na univerzite M. Bela a téme dolnej zeme sa venuje od svojho pôsobenia ako učiteľ na v Békešskej Čabe. V monografii "Krátke dejiny dolnozemských Slovákov" sa komplexne zaoberá problematikou tejto komunity. Po Jánovi Sirackom je druhým, ktorý sa po dlhšej dobe podujal na komplexné spracovanie tejto tematiky. V treťom zväzku (ktorý bol na podujatí prezentovaný) spracováva obdobie od nastolenia komunistických režimov vo všetkých krajinách so slovenskou dolnozemskou menšinou, teda v Maďarsku, Rumunsku, a Juhoslávii, až po roky 90-te.

Profesor Ladislav Lenovský pôsobí na filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda na katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií v Trnave. Tematiku dolnozemských Slovákov skúma na rozdiel od doc. Kmeťa v aspekte etnológie. Bola predstavená jeho publikácia "Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska III". Prvý zväzok bol vydaný v roku 2016, teraz bol prezentovaný zväzok č. III.

Prezentáciu viedol za vydavateľstvo Ivana Krasku Mgr. Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Prezentácie publikácií sa okrem iných zúčastnil aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí - JUDr. Ján Varšo, štátna tajomníčka ministerstva kultúry p. Mgr. Oľga Nachtmanová, za Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku Zuzana Kunovacová (Guľášová).

No a informáciechtiví záujemcovia z nášho kolektívu boli Karol Rebro, Janko Hovorka, Renata Gombárová a Ľubomír Kmeť.

Podujatie sa končilo po niekoľkých hodinách pri dobrej dolnozemskej klobáse a v družnej debate.