Naše stretnutie sa malo pôvodne uskutočniť ešte v marci. Avšak obmedzenia sociálnych kontaktov v súvislosti s koronakrízou nám náš zámer prekazili. Termín vydania našej publikácie o matrike Komlóša sa blíži, situácia s koronavírusom sa našťastie  čiastočne normalizovala a tak sme sa rozhodli po dlhšej dobe zorganizovať stretnutie v Galante, v priestoroch Domu Matice Slovenskej. Za poskytnutie priestorov a podporu ďakujeme p. Zlatici Gažovej, riaditeľke DMS. Tak ako to robievame, stretli sme sa v Galante a spojili  príjemné s užitočným. Na stretnutí sa zúčastnilo 14 členov a 1 pozvaný hosť - typografka p. Eva Sudová.        

Po krátkom uvítaní sme sa vybrali na spoločný obed v neďalekej reštaurácii " u Čóku". Po obede sme sa presunuli naspäť do DMS, kde pokračovalo naše stretnutie.

Toto stretnutie sa nieslo hlavne v pracovnom duchu. K hlavnému bodu stretnutia - vydanie publikácie o matrike Komlóša - mal  úvodné slovo je hlavný autor a náš "editor" Janko Hovorka. Informoval o aktuálnom stave prác a príprave podkladov a konečných úprav textu a obrázkov k tomu, aby publikácia mohla byť zadaná do tlače.

Na stretnutie sme pozvali aj typografku Evu Sudovú, ktorú sme poverili zalomením (prípravou dokumentu do tlače). P. Sudová jasne formulovala problémy, vedela ich prístupnou formou objasniť nielen z pohľadu typografie , ale aj pohľadu na ekonomickú výhodnosť.

Aj keď si všetci prítomní jasne uvedomovali, že zďaleka nie sú doriešené všetky problémy s tlačou publikácie, jej distribúciou, skladovaním, či predajom, predsa len sa hádam podarilo niečo vyriešiť a posunúť sa ďalej.

Pracovná časť stretnutia sa plynule posunula do voľnej časti, kde bol priestor sa osobne  porozprávať a jednoducho sa príjemne cítiť v spoločnosti priateľov s podobným zmýšľaním. Pani Domanovská opäť pripravila jej skvelé pagáče, Karol Rebro zasa priniesol ochutnať jeho výborný čučoriedkový likér. Proste každý sa snažil prispieť podľa svojich možností. 

Sme partia skvelých ľudí a len neradi sme sa okolo deviatej rozchádzali. Tešíme sa na ďalšie osobné stretnutie.