V našej sérii prezentácií sme pokračovali na fare v Slovenskom Komlóši. Zuzka Sudová sa podujala vykomunikovať s p. farárom Spišákom organizáciu tohto podujatia. A tak sme mali na nedeľu, 19.8. na 18-tu hodinu dohodnutú prezentáciu v prietoroch komunitného centra neďaleko evanjelického kostola, ktorý je dominantou Komlóša. Vybrali sme sa na cestu už v piatok dvoma autami. Je to predsa len od nás cca 400 km a tak sme chceli s cestou spojiť aj návštevy Bánhedešu, Pitvarošu, Naďlaku - všetko obcí v okolí Tótkomlóšu.

Na prezentácii sa zišla cca 30 ľudí. Tlmočiť do maďarčiny bola pripravená Zuzka, avšak publikum rozhodlo, že prezentácia bude prebiehať v slovenčine, že prítomní rozumieť budú.

Pán farár Spišák v úvodnom slove privítal prítomných a potom odovzdal slovo mne (Ľubomírovi Kmeťovi). Pre prezentáciu sme zvolili názov "Hľadanie predkov, pohľad na 200 rokov matrík na Komlóši".

V prvej časti prezentácie som predstavil náš projekt, kto sme a o čo sa pokúšame. V ďaľšej časti potom sme ukázali, že ako vyzerali matriky v jednotlivých obdobiach a ako ich prepisujeme do databázy. Vysvetlili sme, že aké problémy pri tom vznikajú, ako sa s časom menil spôsob zápisu, ako sa často menili aj mená.

V ďaľšej časti sme ukázali na dvoch vzorových príkladoch rodiny Ondreja Beňa a Juraja Čiapa, že ako je z našeho indexu matrík pomerne jednoduché vytvoriť rodokmeň pre danú osobu a tento potom zobraziť v genealogickom programe, napríklad Ancestry.

V záverečnej časti sme ešte ukázali zoznam, ako ľudia migrovali, teda najmä odkiaľ sa na Komlóš sťahovali.

 

Na záver sa rozprúdila diskusia, najmä bol záujem o vyhľadanie predkov.

 

V galérii fotografií sú aj fotky z fary v Bánhedeši a Naďlaku.