Obsah článku

Už ubehlo veľa času, odkedy sme začali vytvárať v databáze Komlóšskych matrík rodostromy. A stále tento proces nie je ukončený, pravdepodobne ani nikdy ukončený nebude. Matričné záznamy sú tak zložité, neúplné  a nepresné, že vždy zostane veľa záznamov otvorených. Táto práca je nekonečná.

Stretli sme sa s ťažkosťami, o ktorých sme nevedeli a netušili sme, že môžu nastať. Jednou z veľkých prekážok pri správnom identifikovaní rodových väzieb bola zmena priezviska rodu, prímená k priezvisku, ktoré často nahrádzali rodné priezviská, a v neposlednom rade aj nepresnosti v zápisoch priezvisk.

Pre uľahčenie práce Vám, ktorí pracujete s našou databázou a hľadáte si predkov, prikladáme informácie o zmene a rôznych tvaroch priezvisk. Možno si nájdete medzi nimi priezvisko , ktoré Vás zaujíma.

Je spracovaný

  • Zoznam zmenených priezvisk (trvalé premenovanie v rode)
  • Zoznam prímen k rodným priezviskám
  • Zoznam rôznych tvarov rodných priezvisk (nie sú to prímená k priezvisku)

 

S matrikami Komlóša stále pracujeme, preto môžu byť uvedené Zoznamy priezvisk priebežne dopĺňané.

Tak ako môže byť zložité vytvoriť rodovú líniu, keď si predok zmenil rodné priezvisko, tak môže byť bádanie ťažké, ak v zápisoch prímeno nahradí rodné priezvisko.

Napríklad Mária Roskoš sa vydala za Juraja Puškeľa a mali deti, ktoré krstili s priezviskom Puškeľ. Lenže pri vlastnom úmrtí má Mária Roskoš zapísaného manžela Juraja Trnku.

Hľadala som úmrtie tohto môjho predka niekoľko rokov. A keďže som nepoznala rodičov Márie Roskoš (pri sobáši ich nemala zapísaných) a nemala som jej úmrtie – ani krst sa nedal jednoznačne identifikovať. Menovkýň v krstoch bolo totiž neúrekom.

Vďaka nášmu programovému spracovaniu matrík, som mala to šťastie a identifikovala som krst Juraja Puškeľa a tým som získala informáciu o jeho rodičoch (bol vdovec a v prvom sobáši mal zapísaných rodičov). Praprababka Juraja sa volala Anna rodená Trnka. Od priezviska Anny vzniklo prímeno pre priezvisko Puškeľ , t.j. Puškeľ-Trnka.

Keďže už tak dlho pracujeme s matrikami Komlóša, aj tých skúseností je veľa, poznáme rôzne spôsoby zápisu priezviska v matričných knihách. Vyhľadala som preto úmrtie Márie Hovorka, ale s manželom Trnka – a naozaj také úmrtie je zapísané v matrike až na Čs.alberte, a overovaním sa potvrdilo, že ide v skutočnosti o Juraja Puškeľa.

Dnes už sa ničomu nedivím. V matrikách Komlóša, ale aj v matrikách okolitých obcí, je možné všetko.

Napríklad aj to, že sa ožení Teriakovský, svojich potomkov pokrstí Teriakovský, z nich tí, ktorí zomrú v útlom veku, majú tiež priezvisko Teriakovský.

Ale jeho dospelé deti – synovia aj dcéry – sa budú vo svojich sobášoch volať Teriakovský alebo Čiriak (!) a všetky ich deti sú krstené Čiriak - celá rodina sa premenovala na Čiriak (v sobášoch neboli zapísaní rodičia sobášených).

Keď už poznáme pravdu, znie to jednoducho. Ale ako zistiť, že ženích Teriakovský a otec v krstoch detí Čiriak je identická osoba ( také prímeno k priezvisku neexistuje) ???

K tomu treba veľký kus šťastia, šťastnej náhody. A samozrejme mať údaje programovo spracované, inak by to nebolo možné.

V danom rébuse z programu „vyskočili“ dva riadky: oženil sa Ján Teriakovský a Zuzana Závada,

A deti sa narodili Jánovi Čiriak a Zuzane Závada.

Šťastím treba nazvať, že nevestou v sobáši Jána Teriakovského  bola Zuzana Závada. Ak by sa oženil s Máriou Roskoš (asi naviac sa vyskytujúce meno) , vôbec by tie zápisy neudreli do očí. Ale Zuzana Závada bola na Komlóši len jedna.  Od tohto momentu nebola dlhá cesta k odhaleniu, že sa premenovali všetci súrodenci Jána Teriakovského a prijali priezvisko Čiriak.

 

Nech je takých šťastných náhod čo najviac. A  snáď aj priložené Zoznamy priezvisk uľahčia prácu s matrikami Komlóša.

 

Renata Gombárová, október 2019

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť