Proces indexácie dolnozemských matrík stále pokračuje, priebežne sa dopĺňajú novo naindexované farnosti. Aktuálne sa pripravuje zverejnenie indexov farností Ambrózfalva, Bánhedeš, Kiškereš a Nadlak.

Matrika Slovenský Komlóš (Tótkomlós)

index obsahuje spracovanú matriku krstov, sobášov a úmrtí ECAV v Slovenskom Komlóši od roku 1746. Tento index je doplnený o spracované záznamy sobášov zo štátnej matriky pre Slovenský Komlóš za obdobie 1895 - 1947. Ďalej je doplnený aj o spracované záznamy sobášov a úmrtí evanjelických farností v Horných Salibách, Dolných Salibách, Galante a Mostovej od roku 1947. (Jedná sa o možnosť dosledovania obyvateľov s väzbou na región okolo Slovenského Komlóša.)

Matrika Pitvaroš (Pitvaros)

index obsahuje spracovanú matriku krstov, sobášov a úmrtí ECAV v Pitvaroši od roku 1824. Tento index je doplnený o spracované záznamy sobášov zo štátnej matriky pre Pitvaroš za obdobie 1895 - 1947. Ďalej je doplnený aj o spracované záznamy sobášov a úmrtí evanjelických farností v Senci, Sládkovičove, Veľkých Úľanoch a Trnave od roku 1947. (Jedná sa o možnosť dosledovania obyvateľov s väzbou na región okolo Pitvaroša.)

 Matrika Čanádalbert (Csanádalberti)

Index obsahuje spracovanú matriku krstov, sobášov a úmrtí ECAV v Čanádalberte (Csanádalberti) od roku 1844. Tento index je doplnený o spracované záznamy sobášov zo štátnej matriky pre Čanádalbert za obdobie 1895 - 1947. Ďalej je doplnený aj o spracované záznamy sobášov a úmrtí evanjelickej farnosti v Diakovciach od roku 1947. (Jedná sa o možnosť dosledovania obyvateľov s väzbou na región okolo Čanádalbertu)

 

Cintoríny 

Obsahuje údaje z nafotených náhrobkov z doteraz spracovaných cintorínov (Slovenský Komlóš, Ambrózka, Bánhedeš, Pitvatroš, Čanádalbert a množstva cintorínov na Slovensku a v zahraničí, kde sú pochovaní potomkovia dolnozemských Slovákov). 

 

 

Podobné projekty

Index matriky obce Pivnica
Index obsahuje spracované matriky obce Pivnica vo Vojvodine cca od roku 1790.

Scany matrík evanjelickej cirkvi v Maďarsku
V roku 2014 začala maďarská evanjelická cirkev centrálne digitalizovať svoje matriky. V súčasnosti ponúka tento projekt vyše 800 000 nascanovaných strán matrík evanjelických farností v Maďarsku.

Scany matrík evanjelickej cirkvi v Srbsku
Aj v Srbsku začala evanjelická cirkev centrálne digitalizovať svoje matriky. V súčasnosti ponúka tento projekt scany matrík z 8 farností.