Národ sa skladá z rodín. Sotva sa nájde jedna rodina, z ktorej by si aspoň jeden člen nezaslúžil v nejakom zmysle spomienku. Aj preto je zaujímavé poznať ten strom ktorý dal takýto plod..


Zámer pokúsiť sa naindexovať matriku dolnozemského mestečka Slovenský Komlóš vznikol v roku 2015. Postupne sa združila skupina bádateľov a vytvorila tím, ktorý začal pracovať na prvom projekte -  indexovaní (prepisovaní) matričných záznamov dolnozemskej obce Slovenský Komlóš do genealogického programu.

Od prvého projektu sme prešli k ďalším výzvam, spracovali sme matriky ďalších obcí založených Slovákmi v 18. a 19. storočí na Dolnej zemi. Spracovali sme odbornú publikáciu o matrike Slovenského Komlóša.

Naše projekty a plány dosiahli taký rozmer, že sme sa rozhodli prezentovať našu činnosť oficiálne: založili sme „Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov", vytvorili webstránku a sprístupnili tak našu prácu pre všetkých, ktorí sa snažia zostaviť svoj rodokmeň a bádajú v dolnozemských matrikách po svojich predkoch.

V indexovaní a spracovávaní matrík stále pokračujeme!

Naši predkovia osídľovali veľké územie, založili veľa obcí na dolnej Zemi, pred nami je nekonečné množstvo práce.

Indexovanie matrík je zamerané na celú oblasť osídlenú dolnozemskými Slovákmi, začali sme Békešskou a Čanádskou župou, spracovali sme matriky Nadlaku (Rumunsko), indexujeme prvú obec v Peštianskej župe.

Máme veľký záujem spolupracovať s potomkami dolnozemských Slovákov nie len v Maďarsku, ale aj v Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku. Náš tím je stále otvorený novým členom, veľmi radi privítame ďalších spolupracovníkov.

V súčasnosti Vám naša webstránka poskytuje v sekcii „matriky“ aktuálnu databázu spracovaných dolnozemských matrík. Databáza sa bude stále aktualizovať o ukončené nové projekty.

Okrem indexu matričných záznamov a ich originálnych scanov, poskytuje  naša stránka informácie o aktuálne rozpracovaných projektoch a plánovanej činnosti, spoločenských a kultúrnych akciách.

Od našich spolupracovníkov priebežne vychádzajú články a postrehy z našej činnosti a skúseností z našej práce pri prepise matrík aj na našej fejsbukovej skupine "Genealógia dolnozemských Slováklov".

Poskytujeme tiež konzultácie a poradenstvo pri práci s matrikami a riešení vzniknutých problémov, preklady záznamov z latinského a maďarského jazyka do slovenčiny a podobne.

Veríme, že zverejnené indexy matrík budú pre Vás prospešné a pomôžu Vám v bádaní po svojich predkoch a zostavení rodokmeňov.

 

Prajeme Vám veľa úspechov.

.