Plánované pracovno – relaxačné stretnutie členov nášho Združenia pre genealogický výskum  dolnozemských Slovákov a priaznivcov združenia sa uskutočnilo v termíne 13. -15. mája 2024  v priestoroch Wellness Hotel Patince v Patinciach. Pobytu sa zúčastnili členovia nášho združenia s partnermi a hostia z radov našich podporovateľov.

Pracovno-relaxačné stretnutie sme začali spoločným obedom v jedálni hotela. Po spoločnom obede sme sa o 14: 00 hod. stretli v kongresovej sále hotela. Pracovné rokovanie zahájil predseda združenia Ing. Ľubomír Kmeť. Po privítaní všetkých prítomných vo svojej prezentácii zhrnul našu doterajšiu činnosť a tiež položil zopár otázok na prerokovanie, ktoré projekty by naše združenie mohlo v budúcnosti ešte spracovať.

Po prezentácii činnosti združenia podala informáciu o hospodárení združenia Danka Tummová. 

V tomto bloku nás Zuzka Szudová informovala o svojej predstave spracovania projektu Békošská Čaba až do roku 1947. Takto by sa vytvorili podklady k tomu, aby sa dala Čaba vypárovať tak, aby si súčasníci našli svojich predkov. Je presvedčená, že ak by každý člen teamu spracoval aspoň jeden rok matričných záznamov, tak projekt by sa mohol úspešne dokončiť. Je s tým však spojené obrovské množstvo práce a tak isto nieje ani zrejmá cieľová skupina, pre ktorú by sa tak veľké množstvo práce malo urobiť. Zuzka sa pokúsi nájsť dobrovoľníkov z radov MACSE..

Po prvom bloku nasledovala prestávka na ubytovanie a chvíľku odpočinku. Po prestávke predseda združenia otvoril druhý blok v ktorom vystúpil Adam Antal. Adam nás informoval o získavaní a hľadaní informácií a následnom spracovaní nahromadených informácii do písomnej podoby. Svoje dielo nazval Škripta Dejepis, tu spracoval tieto témy

  • Antifašistický front v Maďarsku (Slov. Komlóš)
  • Študovali na Slovensku pred presídlením
  • Dolnozemskí Slováci na Trati mládeže a iné

Každý člen obdržal od Adama Antala usb-kľuč s týmito informáciami pod názvom ŠKRIPTA  s emblémom Spolku Slovákov z Maďarska a emblémom Genealógie Dolnozemských Slovákov na drevenej doštičke. Bolo to milé prekvapenie a všetci účastníci stretnutia vyslovili Adamovi veľké ďakujem. V zbieraní a dokumentovaní informácii o dolnozemských Slovákov neprestáva a vyslovil požiadavku o spoluprácu a pomoc pri ďalšom spracovaní týchto informácií.

V ďalšej časti nášho rokovania dostal slovo Ing. František Boriš, kde nás informoval o projekte knihy Bánhedeš. Text knihy je momentálne na jazykovej korektúre u Vlastičky Kasalovej. Začalo sa s jeho postupným zalamovaním. K tejto téme vystúpili v tejto časti aj PhDr. Pavol Komora a PhDr. Ján Hovorka.

Aj v tomto roku sme si pripomenuli okrúhle životné jubileá našich členov. Zagratulovali sme Anke Pappovej, Ferkovi Borišovi a Adamovi Antalovi. Po gratulácii sme si nechali priestor a čas na večeru.

Po večeri sme sa znovu stretli v kongresovej sále kde sme pokračovali voľnou diskusiou a aj konzumáciou peknej ovocnej a hlavne chutnej torty. Túto tortu upiekla pre nás cukrárka hotela a zaslúžila si od nás pochvalu za chuť a vzhľad torty.

Vo voľnej diskusii vystúpil Ing. Martin Môťovský, ktorý s nami spolupracuje na programovaní našej web-stránky. Vysvetľoval nám technickú stránku nášho webu, ktorú sme pozorne počúvali ale nie všetci sme to chápali. 

Workshop k párovaniu otvorila Betka Valachovičová krátkou prednáškou o párovaní, kde nás upozornila odkiaľ začať párovanie a taktiež upriamila pozornosť  na niektoré dôležité úskalia pri párovaní. Každý z nás si mohol vyskúšať párovanie. Implementovanie fotiek do rodokmeňa nám zase predviedol Karol Rebro.  Našu voľnú diskusiu sme ukončili v neskorých večerných hodinách.

Na druhý deň po raňajkách sme sa vydali na vyhliadkovú plavbu loďou po rieke Dunaj z prístavu Marína v Patinciach. Počas plavby sme spoznali okolitú prírodu Podunajska so zachovanými zvyškami lužných lesov.  Počasie nám tento rok prialo, plavba loďou bola príjemným spestrením nášho rokovania. Z prístavu sme sa vydali naspäť do hotela, kde nás čakal obed. Po spoločnom  obede sme sa lúčili s milými priateľmi , ktorých čakala cesta domov. 

Členovia združenia , ktorí ostali ešte jeden deň v hoteli  využili služby hotela a strávili  hodiny v Thermal parku s termálnou vodou, alebo vo Wellness centre, alebo relaxovali v peknom  prostredí okolitej prírody.

Po večeri sa malá skupinka členov stretla v priestoroch hotela, kde pokračovala diskusia z predchádzajúceho dňa do neskorých hodín. Karol Rebro na svojom počítači nám hľadal príbuzenské vzťahy medzi dvomi osobami a tiež nám znovu ukázal, ako pracuje s fotografiami  aby ich priradil do našej databázy a tým do rodokmeňov.

Na druhý deň po raňajkách sme sa všetci rozlúčili a zaželali si šťastnú cestu domov. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej a pokojnej atmosfére. Veľká vďaka všetkým účastníkom za  priebeh hodnotnej a obohacujúcej akcie.

Na záver nám je treba poďakovať všetkým organizátorom. Tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutia. 

Fotky z podujatia