Ak Váš počítač nepodporuje DVD-mechaniku, tu máte možnosť získať prístup k obsahu dátového DVD.

Najprv prosím zadajte vašu emailovú adresu a licenčný kľúč uvedený na Vašom dátovom DVD s matrikami. Systém následne overí platnosť zadaného licenčného kľúča.

Ak je zadaný licencia správna, systém Vám na uvedenú emailovú adresu zašle mail s informáciami o ďalšom postupe.

- - -