Dovolenkové obdobie skončilo, máme tu babie leto a tak je čas na ďalšie (jesenné) stretnutie nášho tímu.Tak ako vlani v septembri, stretli sme sa  na pôde DMS v Galante a spojili  príjemné s užitočným. Na stretnutí sa zúčastnilo 15 členov a 6 pozvaných hostí.        

Pracovnú časť otvoril p. Ľubomír Kmeť privítaním prítomných a pokračoval informáciou o stave prác na našich projektoch. Najmä pre hostí bol stručne predstavený obsah a rozsah našej práce. Následne sme sa venovali aktuálnemu projektu matriky Nadlak. Práce tu pokračujú kontrolou nahratých sobášov a úmrtí, aby sa mohlo pokračovať nahrávaním krstov.V diskusii na túto tému sme rozoberali, aké chyby sa objavili, na čo si dávať pozor pri zapisovaní a aká dôležitá je každá poznámka zapísaná v matrike. Pretože je nás už viac a každý pracuje samostatne doma, vznikajú problémy s interpretáciou jednotlivých políčok v databáze.

Preto sme sa dohodli, že na každom políčku v programe bude po stlačení F1 zobrazený help (vysvetľujúci text), ktorý podrobne popíše čo a ako sa má do daného políčka zapísať.

V ďaľšom bode si p. Ján Hovorka pripravil príspevok k pripravovanej publikácii. Oboznámil nás s najnovšou verziou, so spracovaným chronologickým obsahom publikácie. Práce na nej pokročili, niektoré časti sú takmer ukončené a na iných  je treba ešte popracovať. Jadro tvorí popis matrík z vecného hľadiska. Táto časť je pomerne dobre rozpracovaná, treba len dotiahnuť niektoré časti z hľadiska obdobia, porovnať matriku cirkevnú so štátnou, prípadne porovnať zápisy farárov, ich rukopisy a pod. Historickú časť tiež  doplniť a dotiahnuť až do obdobia výmeny obyvateľstva. Vyzval na aktívnejšiu spoluprácu, upozornil na témy, ktoré je potrebné ešte spracovať.

P.Pavel Lehotský sa venuje štúdiu presbyterských zápisníc evanjelickej cirkvi na Komlóši .Pripravil si pre nás krátku informáciu, z ktorej sme sa okrem iného dozvedeli, že na Komlóši sa začali písať do samostatných kníh v roku 1824 a boli písané v slovenskom jazyku.

P. Juraj Hovorka si pre nás pripravil prezentáciu o jeho výskume komlóšskych urbárov z roku 1772. Porovnal ich s našimi matrikami a podarilo sa mu priradiť 90% zápisov v urbároch (hlavne tých majetnejších rodín).

Do diskusie prispela aj pani Ďurovková, ktorá je nám nápomocná svojimi znalosťami o Komlóši a komlóšanoch.

Na záver si zobrala slovo p. riaditeľka DMS Bc. Zlatica Gažová, ktorá nám poďakovala za našu prácu. Nesmierne si to vážime a ďakujeme za jej uznanie, a priazeň, ktorú nám poskytuje.

Po skončení pracovnej časti sme pokračovali večerou, pochutili sme si na pečených kačiciach, zemiakových plackách, klbáskach a ostatných pochúťkach, ktoré sme si pripravili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tom podieľali. V družnej debate sme pokračovali do neskorých večerných hodín. Prítomným hosťom, (p.Pavlovi Lehotskému, p.Jurajovi Hovorkovi, p.Ďurovkovej, Marienke Sudorovej a p. Karolovi Sallai) ďakujeme, že prijali naše pozvanie, strávili s nami jeden pekný podvečer, že nás podporujú a  sú nám nápomocní .

Sme partia skvelých ľudí a len neradi sme sa rozchádzali. Tešíme sa na ďalšie osobné stretnutie.