7.11.2019 sa otvorili brány jediného knižného veľtrhu na Slovensku Bibliotéka.  Už tradične je  miestom konania Incheba Expo v Bratislave..

Sú to 4 dni plné kníh ,stretnutia s autormi, prezentácií a čítania. Aj my sme sa rozhodli využiť možnosť prezrieť si ponuky vydavateľstiev, novinky autorov a v neposlednom rade zúčastniť sa sprievodných programov. Zaujala nás hlavne prezentácia, ktorej garantom bola Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, pod názvom Výber z knižnej žatvy Slovákov v Maďarsku v roku 2019.

Predstavili štyri tituly :

  • „Mať volá?“ - kniha sa zaoberá dôsledkami výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1948. Sú to štúdie z medzinárodnej vedeckej konferencie o výmene obyvateľstva a jej následkoch na ľudské osudy, ktorá sa konala v Békeščabe v roku 2017. Knihu predstavila prof. PhDr. Anna Divičanová, CSc.Dr.hab. V knihe je akcentovaný dopad na ľudské osudy účastníkov výmeny, túto hodnotí skôr negatívne. Bohužiaľ sa publikácia nezaoberá príčinami výmeny obyvateľstva, iba niektorými jeho následkami.
  • Mária Žiláková:Počúvajte málo, čo sa iste stalo...   Písomná pozostalosť rodiny Izingovcov.  Knihu predstavil prof.PhDr.Ladislav Lenovský, PhD.
  • Pavol Kondač : Osudové prelomy - knihu predstavil Imrich Fuhl.
  • Bárkányi Zoltán : Slovenská kuchyňa - knihu predstavila Eva Fabiánová.

Po ukončení prezentácie sme využili možnosť porozprávať sa s autormi, ako aj s prítomnými zástupcami organizácií dolnozemských Slovákov.